Dafina Kostadinova


Dafina Kostadinova, PhD

South West University ‘Neofit Rilski’
Germanic and Romance Studies Department

E-mail: dafinakostadinova [at] yahoo.com

Research interests: Contrastive Analysis, Error Analysis, Specialized Translation, Global English.

Subjects taught:

BA Courses:

 • Introduction into General Linguistics
 • Specialized Translation
 • Academic Writing
 • Contrastive Linguistics
 • Written Translation

MA Courses:

 • Introduction into General Linguistics
 • Global English
 • Academic Writing

Major publications:

 • STRUCTURAL INTERFERENCES IN THE PRODUCTION OF ENGLISH BY BULGARIANS. South West University Publishing House. 2012. Blagoevgrad. ISBN: 978-619-160-360-2
 • Структурни интерференции при продуцирането на английски език от българи и македонци. Доклад, изнесен на Юбилейната конференция на факултета по класически и нови филологии, публикуван в Том 2/2005 г. Страници от 510 – 516. Словото класическо и ново. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София.
 • Фразата съвременна жена и конотациите, които тя предизвиква у студенти второкурсници. Статия в сборника “За човека и езика, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева”. 2007 г.   Страници 598 – 602. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София.
 • Teaching English as a Foreign Language to Bulgarians in the Times of Englishes and the Globalizing World. Статия, публикувана в сборника Analyses, стр. 151 – 166. SWU Press. 2011. Blagoevgrad.
 • Typical Errors of Bulgarian Speakers of English within the Verb Phrase. Статия, публикувана Сборник на Нов Български университет, 29 март 2013 г.
 • Някои видове грешки, допускани при продуцирането на академичен текст от преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Статия, публикувана в Сборник от международната конференция „Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище“ в съавторство с Яна Чанкова и Иванка Сакарева. 26-27 септември 2014 г. Милива. София. Стр. 224 – 235.

Comments are closed.