Archive for ANNOUNCEMENTS

International conference “Tradition and Innovation” dedicated to the 30th anniversary of the founding of New Bulgarian University and the philological programmes at the Department of Foreign Languages and Cultures, NBU, 4-5 June 2022

International conference “Tradition and Innovation” dedicated to the 30th anniversary of the founding of New Bulgarian University and the philological programmes at the Department of Foreign Languages and Cultures, NBU, 4-5 June 2022 
Dear colleagues,
The Department of Foreign Languages and Cultures at New Bulgarian University has the
pleasure of inviting you to the international conference “Tradition and Innovation”, dedicated to
the 30th anniversary of the founding of New Bulgarian University and the philological
programmes at the department. The conference will take place on 4-5 June 2022 and depending
on the epidemiological situation may be held in-person onsite at NBU, online, or in a hybrid
form.
We invite papers that address topics in the following thematic fields:
 • Linguistics
 • Literature and culture
 • Foreign language teaching and teacher training
 • Translation theory and practice
A special section is envisaged for presentations by graduate and doctoral students.
Conference papers are welcome in Bulgarian, English, German, French, Spanish, Italian, Russian
and Greek. The presentations should not exceed 20 minutes to allow for a 5-minute discussion.
Following peer-review, conference papers will be published in a special anniversary issue of the
Yearbook of the Department of Foreign Languages and Cultures.
Abstracts must be submitted via the following link: https://forms.gle/aj631sMCUqDyFmnH9.
The deadline for completing the google form has been extended to 21 April 2022, and
notification of acceptance will be sent by 10 May 2022.
For more information:
Neli Haralampieva
Conference coordinator
Secretary of Department of Foreign Languages and Cultures
Best regards,
Prof. Diana Yankova
Head of Department of Foreign Languages and Cultures
On behalf of the conference organizing committee

Обява за юбилеен сборник

Уважаеми Колеги,

През 2021 се навършват 30 години от възникване на специалност „Английска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. След прощъпулника бързо се изнизаха дните на порастване и някак неусетно станахме млади възрастни. На фона на много други промени в нашето общество и в човешката история тридесет години биха били пренебрежимо малко време, освен ако не си дадем сметка, че те проследяват превръщането на детето в голям човек.

По случай юбилея на катедрата и наум с тези размисли за порастването, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате с авторски принос (съавторство) в предвиден за целта сборник с текстове в областта на англицистиката с надслов Child is Father of the Man: 30 Years of English Philology at Plovdiv University.

Read more

Acts of Intercultural and Interlingual Mediation in Lady Mary Wortley Montagu’s Turkish Embassy Letters

30 години „Английска филология“ в ПУ

30 Years of English @ PU

We have the pleasure of inviting you to the first lecture in the series Spotlight on Translation

Acts of Intercultural and Interlingual Mediation in Lady Mary Wortley Montagu’s Turkish Embassy Letters

By prof. Ludmilla Kostova, PhD

“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

27 October 2021

4 pm, online at meet.google.com/kfh-gcwh-dps

NB For attendees who do not hold a Plovdiv University profile with the extension @uni-plovdiv.bg, please register 15 minutes before the talk, since your admittance will not be automatic.

Download File 

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2021

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Каним ви на ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 60-годишнината на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2021

Научният форум ще се проведе на 11 – 12 ноември 2021 година.

Заявките ви за участие ще очакваме до 30 септември 2021 година на имейл адресите, посочени към всяка секция.

В рамките на конференцията са предвидени научни секции със следните теми:

1. Литература и социум: институции, страхове, терапии

2. Крисизи и подеми (славистични ракурси).

3.”Myself Must I Remake”: English and Change in a Global World.

4. Балканите – езици и култури.

5. Актуални тенденции в развитието на съвременния български език.

6. Langue, litterature, communication interculturelle.

7. Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation.

8. Lengua, literatura y comunicaci?n intercultural.

9. Lingua, letteratura e comunicazione interculturale.

10. Русский язык, литература и культура: вызовы времени.

11. Кръгла маса по ономастика: Собственото име като аксиологичен индикатор

12. Кръгла маса: Писмата през Възраждането и езиковият въпрос

Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански и италиански език.

Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в поредицата „Научни трудове на Филологическия факултет“.

Изданието се рецензира. Реферирано е в Google Scholar, WorldCat, CEEOL, COBISS, НАЦИД

Повече информация: ТУК

Invitation in ENGLISH

Zoom Event: GEORGE BERNARD SHAW Lives!

The Ambassador of Ireland HE MARTINA FEENEY
and
The University of Veliko Tarnovo
have the pleasure of inviting you to attend the

ZOOM EVENT
GBS LIVES!

The event is dedicated to the Irish playwright, critic, polemicist, and political activist GEORGE BERNARD SHAW and marks the 70th anniversary since his death.

 

 

The event is to take place
On Friday, 6 November 2020, at 11 – 12. 30 am.

Opening: HE Martina Feeney and Assoc. Prof. Dr. Dimitar Dimitrov, Vice Reactor, University of Veliko Tarnovo
Presentation: GBS: Biography, Plays and Facts: Prof. Dr. Ludmilla Kostova

Общо събрание на БДА 2019

Уважаеми колеги,

УС на БДА най-учтиво Ви кани на Общо събрание, което ще се състои на 12. 04. 2019 г. от 14. 00 ч. в Заседателна зала 1, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, бул. “Цар Освободител” 15, София.

Моля запознайте се с всички прикачени документи.

ПОКАНА

ПРОТОКОЛ

ПРОЕКТОУСТАВ

 

ЕЗИКЪТ ОТБЛИЗО: Христо Стаменов

Представянето на сборника „Езикът отблизо“ в чест на доц. д-р Христо Стаменов по случай неговата 75-годишнина ще се състои на 12 ноември  2018 г. от 18.30 часа в Зала 1, Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

ПОКАНА 

Statement of the European University Association

EUA DENOUNCES DISMANTLING OF UNIVERSITY AUTONOMY IN HUNGARY

The European University Association [1] (EUA) is dismayed by the latest developments in Hungary involving attacks on university autonomy and academic freedom. On 25 October 2018, the Central European University (CEU), a long-standing EUA member, announced that it will move a large part of its activities out of Hungary. In a statement [2], the university said that “incoming students for its US-accredited masters and doctoral programs will study at a new campus in Vienna beginning in the academic year 2019-20.” Read more

ERL IV Conference: From Theory to Practice, from Fractice to Theory

Following the expansion of our ERL realm, as a result of which its major scope covers four components

 • LANGUAGE-and-SCHOOLING,
 • LANGUAGE-and-CULTURE,
 • LANGUAGE-and-METHODOLOGY,
 • LANGUAGE­-and-PERSONALITY,

which complement its recently modified ‘scope minor’, i.e.

 • LANGUAGE(-)BELIEFS,
 • LANGUAGE(-)ACTIVITY,
 • LANGUAGE(-)AFFECT,
 • LANGUAGE(-)THINKING,

we would like to invite you to join the ERL Conference to be held at the University of Craiova (Romania) on 17-18 June 2019. It will address all of the said components and be entitled:

EDUCATIONAL ROLE OF LANGUAGE. FROM THEORY TO PRACTICE, FROM PRACTICE TO THEORY. Read more

Kонкурс зa преподаватели по английски език

Катедра „Aнглийска филология” към Филологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” обявява конкурс с конкурсен изпит за назначаване на двама преподаватели по:

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
Професионално направление 2.1. Филология; Германски езици; Съвременен английски език.
 
Повече информация: ТУК