Archive for NEWS

Лекция: Предизвикателствата на конферентния превод – МАРИАНА ХИЛ

Имаме удоволствието да ви поканим на петата лекция от серията „На фокус: преводът“

Предизвикателствата на конферентния превод

МАРИАНА ХИЛ

09. 03. 2022

16 ч

NB! Ако нямате профил в системата на ПУ (@uni-plovdiv.bg), молим да се присъедините 15 минути преди началния час на лекцията, тъй като даването на разрешение за влизане не става автоматично.

Download FILE

30 години „Английска филология“ в ПУ / 30 Years of English @ PU

30 години „Английска филология“ в ПУ
30 Years of English @ PU

На фокус: преводът
Spotlight on Translation

През академичната 2021-2022 година отбелязваме 30 години Английска филология и 33 години Български и английски език в ПУ „Паисий Хилендарски“. Популярни от разкриването си, тези специалности продължават да привличат кандидати и днес – може би заради потенциалната възможност дипломираните вече специалисти да се занимават с превод. Read more

VTU REVIEW: STUDIES IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES – CFP

VTU Review’s second issue is to focus on

 REPRESENTATIONS OF TRAVEL AND MOBILITY FROM THE MIDDLE AGES TO THE PRESENT

While travel and mobility have long been perceived as quintessentially human activities and have been particularly associated with voluntary, literate travellers recording their own experiences, the terms can also be applied to animals and involuntary migrants. Irrespective of whether they are voluntary or involuntary, travel and mobility can be placed under different headings and linked to a variety of other concepts, such as displacement, migration, exile, border crossing, dispersal, cultural/economic transfer and communication. Moreover, they have different meanings and call up diverse associations in different historical and cultural contexts.     Read more

IN MEMORIAM

Колеги,

Внезапно ни напусна проф. д-р Мария Георгиева, дългогодишен член на БДА и негов председател (2006-2010). Тя направи много за административния и организационния живот на Дружеството и за включването в членския му състав на повече млади български англицисти. Read more

Нова книга: Transcultural Imaginings

Glavanakova, Alexandra. Transcultural Imaginings. Translating the Other, Translating the Self in Narratives about Migration and Terrorism. Sofia: KX – Critique and Humanism Publishing House, 2016. 250 pages. ISBN: 978-954-587-201-3. Read more

COMPARATIVE STUDIES IN THE AGE OF GLOBALIZATION: INTERDISCIPLINARY ACADEMIC SEMINAR

14 – 15 November 2014 – University of Veliko Turnovo, Bulgaria

The importance, in human civilization, of comparative work and interaction with other cultures can hardly be exaggerated. Significantly, Jean-Jacques Rousseau, a seminal figure in European Enlightenment thought, links encounters with new objects and the making of comparisons to the improvement of human understanding of both self and others. Our present condition of globalization impels us to make comparisons constantly insofar as we incessantly encounter novelties. In other words, nowadays most of us are comparatists. The ubiquity of cultural interaction and comparative work may explain the renewed focus on intercultural and comparative studies in the humanities and interpretative social sciences over the last 20 years or so.

Read more

BORDERS AND CROSSINGS CONFERENCE – Veliko Turnovo, Bulgaria 2014

BORDERS AND CROSSINGS/SEUILS ET TRAVERSES: INTERNATIONAL AND MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE ON TRAVEL WRITING

11 – 13 September 2014 – Bolyarski Hotel, Veliko Turnovo, Bulgaria

The Department of English and American Studies, Veliko Turnovo University, Bulgaria, the Centre for Transnational and Transcultural Research (CTTR), University of Wolverhampton, UK, and the Bulgarian Society for British Studies had the pleasure of co-organising the 11th Borders & Crossings/Seuils et traverses International and Multidisciplinary Conference on Travel Writing. The conference was  held at the Bolyarski Hotel, VelikoTurnovo,  on 11-13 September 2014. The Borders & Crossings conference series began at Magee College, Derry, Northern Ireland, in 1998, and has since visited 7 countries on 11 occasions in its 16-year history, Bulgaria’s medieval capital of Veliko Turnovo being its first venue in Eastern Europe.

Read more

Решения на Общото събрание – 27.01.2014 г.

1. Поради изтичане на двегодишния мандат на сегашното ръководство  на 29 юни 2014  събранието определи приблизителна дата за провеждането на отчетно-изборно събрание на БДА – края на май 2014г.; 

2. Събранието избра комисия в състав: проф. Татяна Стойчева, доц. Ирина Перянова и Ралица Мухарска и възложи на комисията да подготви до отчетно-изборното събрание предложения за изменения и поправки в устава на БДА; 

3. Събранието реши заплащането на членския внос да се извършва само по банков път. Данните за плащане на членския внос са нанесени на сайта. 

4. Събраниета реши да се ускори издаването на сборника с доклади от конференцията на БДА „Съвременният ХІХ век” в Благоевградския университет (ноември 2012).

 27.01.2014 г.

Председател на събранието:

(Ирина Перянова)

Секретар на събранието:

(Мария Пипева)

Travel and Ethics: Theory and Practice

Edited by Corinne Fowler, Charles Forsdick and Ludmilla Kostova

New York and London: Routledge, 2013

ISBN 978-0-415-99539-9

Read more

New BSBS Bank Account

The BSBS has a new bank account.

Membership dues currently amounting to 25 leva are payable no later than 30 June of the current year to the Treasurer in cash or to:

IBAN: BG17FINV91501215827987
First Investment Bank, Sofia Branch
Beneficiary: Българско Дружество на Англицистите