Покана за конференция „Изкуствата: сблъсък и континуитет“


Катедрата по теория на литературата (СУ) и Направлението по теория на литературата (ИЛ-БАН) Ви канят да участвате в националната научна конференция  „Изкуствата: сблъсък и континуитет“, която ще се проведе на  30 ноември  и  1 декември 2017 г.  в  Новата конферентна зала  на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Срокът за приемане на заявките за тема и кратка анотация на докладите е  1 ноември 2017 г.

Повече информация можете да намерите в прикачения файл.

Comments are closed.