Meeting Western Eyes: Comparisons, Receptions, Translations


ПОКАНА

Катедрата по англицистика и американистика ви кани на представянето на книгата

Meeting Western Eyes: Comparisons, Receptions, Translations

Essays in honour of Tatyana Stoicheva

Edited by Ralitsa Muharska

Срещи с погледа на Запада: сравнения, рецепции, преводи

Юбилеен сборник в чест на проф. Татяна Стойчева

Редактор Ралица Мухарска

28 юни 2018 г, 18 ч. в Огледалната зала, СУ „Св. Климент Охридски“

Comments are closed.