IN MEMORIAM


Колеги,

Внезапно ни напусна проф. д-р Мария Георгиева, дългогодишен член на БДА и негов председател (2006-2010). Тя направи много за административния и организационния живот на Дружеството и за включването в членския му състав на повече млади български англицисти.

Свързваме дейността й и с организирането на конференциите Discourses of Globalization (2008) и Globalization in English Studies (2010), както и с издаването и редактирането на сборника  Globalization in English Studies (2010).

Тя вложи много енергия и като член-представител на БДА пред Управителния съвет на ESSE с участието си в текущата му работа и като член на неговата Комисия за стипендии.

Ще ни липсва нейното приветливо отношение към хората, разнообразните й идеи за дружествения живот, неизчерпаемата й енергия и вдъхновени творчески усилия.

Татяна Стойчева

Comments are closed.