Обява за юбилеен сборник


Уважаеми Колеги,

През 2021 се навършват 30 години от възникване на специалност „Английска филология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. След прощъпулника бързо се изнизаха дните на порастване и някак неусетно станахме млади възрастни. На фона на много други промени в нашето общество и в човешката история тридесет години биха били пренебрежимо малко време, освен ако не си дадем сметка, че те проследяват превръщането на детето в голям човек.

По случай юбилея на катедрата и наум с тези размисли за порастването, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате с авторски принос (съавторство) в предвиден за целта сборник с текстове в областта на англицистиката с надслов Child is Father of the Man: 30 Years of English Philology at Plovdiv University.

Примерни изследователски зони:

  • Futures Past, or Anglophone Literary Transitions – Anxieties Textual, Hypertextual, Paratextual, and Contextual
  • English and Globalization: Language, Linguistics, History, Modernity, Fluidity
  • Bird’s-Eye Views: Cosmopolitan Perspectives on Culture and Society through English
  • Classrooms on the Road: Challenges, Innovations, Recollections, and Prognoses in English-Language Teaching
  • Oneself as Another, or English at Plovdiv University: Essays, Memories, Glances Ahead

Добре дошли са и текстове, които подсказват динамиката между така условно очертаните изследователски полета и обогатяват представата ни за процеса на съзряване, развитие и усъвършенстване на човешкия елемент в изграждането на един англицист.

Краен срок за подаване на текстовете: 31 май 2022 г.

Моля, изпращайте своите текстове на: 30englishphilology@gmail.com

Стандартът за оформяне на текстовете е в прикачения файл. Редакционният екип си запазва правото да не приема текстове, които не отговарят на посочените технически критерии, както и текстове, в които се откриват следи от злоупотреба с чужд интелектуален труд.

Текстовете могат да са на английски или на български език.

Отпечатването на сборника е предвидено до края на 2022 година, като всички подадени текстове ще бъдат четени от двама специалисти и всеки участник ще получи обратна връзка съобразно уточнените критерии.

Ще се радваме да намерим място заедно в това наше юбилейно издание!

С пожелание за здраве,

Катедра Английска филология, ПУ „Паисий Хилендарски“

Style Sheet – PDF

Comments are closed.