Kонкурс зa преподаватели по английски език


Катедра „Aнглийска филология” към Филологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” обявява конкурс с конкурсен изпит за назначаване на двама преподаватели по:

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
Професионално направление 2.1. Филология; Германски езици; Съвременен английски език.
 
Повече информация: ТУК

Comments are closed.