ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2021


ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Каним ви на ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 60-годишнината на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2021

Научният форум ще се проведе на 11 – 12 ноември 2021 година.

Заявките ви за участие ще очакваме до 30 септември 2021 година на имейл адресите, посочени към всяка секция.

В рамките на конференцията са предвидени научни секции със следните теми:

1. Литература и социум: институции, страхове, терапии

2. Крисизи и подеми (славистични ракурси).

3.”Myself Must I Remake”: English and Change in a Global World.

4. Балканите – езици и култури.

5. Актуални тенденции в развитието на съвременния български език.

6. Langue, litterature, communication interculturelle.

7. Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation.

8. Lengua, literatura y comunicaci?n intercultural.

9. Lingua, letteratura e comunicazione interculturale.

10. Русский язык, литература и культура: вызовы времени.

11. Кръгла маса по ономастика: Собственото име като аксиологичен индикатор

12. Кръгла маса: Писмата през Възраждането и езиковият въпрос

Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански и италиански език.

Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в поредицата „Научни трудове на Филологическия факултет“.

Изданието се рецензира. Реферирано е в Google Scholar, WorldCat, CEEOL, COBISS, НАЦИД

Повече информация: ТУК

Invitation in ENGLISH

Comments are closed.