Общо събрание на БДА 2019


Уважаеми колеги,

УС на БДА най-учтиво Ви кани на Общо събрание, което ще се състои на 12. 04. 2019 г. от 14. 00 ч. в Заседателна зала 1, СУ “Св. Климент Охридски”, Ректорат, бул. “Цар Освободител” 15, София.

Моля запознайте се с всички прикачени документи.

ПОКАНА

ПРОТОКОЛ

ПРОЕКТОУСТАВ

 

Comments are closed.